Giới Thiệu Truyện

Pr đứa con tinh thần xíu xíu

0
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Đây là tất cả các truyện ngắn mà mị đã viết trong gần hai năm gì đó... ha ha (không nhớ chính xác lắm nữa.” Có người hỏi mị sao không viết truyện dài... ựa mình thuộc kiểu chóng chán lại não cá vàng, muốn đem thế giới đa dạng nhất trong não viết ra trước khi quên mất. Hihi, cầu đàm đạo nhân sinh quan. Đùa thui, mong được mọi người góp ý.