Giới Thiệu Truyện

PR Truyện đầu tay :3

2
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Hello mọi người !! Tui là tác giả mới đây !! Hôm bữa hỏi làm sao được duyệt á :Đ Hôm nay Ad dễ thương cho truyện tui lên thớt rồi này !! Mong được mọi người ủng hộ nhoa :3