Giới Thiệu Truyện

Ra chương mới rồi nè :3

0
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Ta Là Kẻ Cứu Thế

Chuồn Chuồn
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Truyện mình đã ra chương mới rồi nè. Mọi người đọc và nhận xét giúp mình với nhaaaaa. Cảm ơn mọi người nhiều :3