Giới Thiệu Truyện

Review truyện

0
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Thiên Mệnh Phù Du

Thiên Thiết Chi Nhân
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Nay mik ngoi lên để pr truyện của một tác giả. Truyện thể loại đam mỹ, bối cảnh cổ đại, sư đồ luyến. Mong m.n ủng hộ truyện của tác giả.