Giới Thiệu Truyện

Sau mấy tuần vắng bóng, chương 13 đã lên kệ ạ!!

2
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Những Mẩu Chuyện Thanh Xuân

Bảo Bình Không Biết Bơi
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Chương 13: Tập 12: Những chuyến đi của tuổi trẻ