Giới Thiệu Truyện

Sinh tử luân hồi ải chi kiếp, thiên duyên định số kiếp cô hành...

2
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Xích Linh

Đông Phong Tư Hoài
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Ta đang ở vị thế nằm giữa mặt trận, những ngày tháng qua đều không thể ngủ yên giấc. Nay Dương thị và Địa Hoàng Thành đã kéo quân trấn giữ vành đai biên giới, e là khó mà chống cự thêm được nữa. Trước khi dẫn quân, hãy giấu Bất Quân đi đến một nơi an toàn, dù ta có chuyện gì xảy ra, Ma Tà Đạo cũng coi như còn đường sống... Ân đức Thành Đô gần ba mươi năm qua, bản thân đã thấu hơn ai hết, trân trọng ngươi, trân trọng Thủy Trân Công Chúa. Nếu thế giặc khó quá, thì hãy cứ bỏ quên ta, ta sẽ ổn...! Nhưng ta thật sự không muốn cuộc đời mình kết thúc nhanh như thế, khi nhớ lại câu nói ấy:

-"Nữ vương còn chưa giải cứu được thiên hạ, mà đã muốn ra đi rồi sao?"

Sinh tử luân hồi, ải chi kiếp

Thiên duyên định số kiếp cô hành

Tửu sầu nghìn thế tựa tình ý

Thiên khuyết hữu tình vốn tương tư.

-"Nếu một ngày ta trở thành kẻ thù của nàng, nàng sẽ hận ta chứ?"

-"Ta sẽ hận ngươi... Nhất định sẽ hận ngươi..."