Giới Thiệu Truyện

Ta Xuyên Không Để Mở Tiệm Mỳ Cho Bà Ngoại

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Mình đang có 1 vài ý tưởng để viết những mẫu truyện của riêng mình nhưng văn phong và ngôn từ còn yếu kém, mong các bạn chỉ dạy và lượng thứ cho mình.