Giới Thiệu Truyện

Tác lại quay lại một lần nữa 🥲

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Sau chuỗi ngày lười biếng thì tác đã quay lại với arc tiếp theo của truyện hứa hẹn nhiều nội dung thú vị. Nói vậy thôi chứ ủng hộ tôi đi, xin đấy 🥲🥲🥲