Giới Thiệu Truyện

Tác phẩm đầu tay

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Những bí mật về thế giới tâm linh và những thủ đoạn độc ác của con người hãm hại lẫn nhau đều được ghi lại bên trong cuốn sách này .