Giới Thiệu Truyện

Tác phẩm đầu tay, mong mọi người cùng nhau góp ý

3
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Nhân Chứng Qua Màn Ảnh

Mèo nhỏ ôm ánh trăng
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Bộ truyện mới viết đầu tay ạ 👉👈💦 vẫn còn nhiều lỗi sẽ cải thiện dần dần, bộ truyện dù tag là ngược nhưng vô truyện toàn là tấu hài hmu hmu