Giới Thiệu Truyện

Tác phẩm đầu tay, mong mọi người ủng hộ

2
1

Truyện thể loại Đồng nhân Naruto, nên đạo hữu nào thích Đồng nhân thì ủng hộ mình với nha Truyện đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua https://www.vietnovel.com/hokage-chi-kazoku-din-81554972/