Giới Thiệu Truyện

Tam giới ta không sợ. Truyện Tiên hiệp đầu tay mong mn ủng hộ

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

N9 là phàm nhân, có cơ duyên tu tiên, trở thành một người tài phép đầy đủ, trong tam giới chưa một lần thua Hi vọng mn ủng hộ mik Cho mik xin tym và ý kiến của mn về truyện nha Cảm ơn!!!!!