Giới Thiệu Truyện

"Thay đổi tôi xong rồi chạy trốn. Cậu tàn nhẫn lắm đấy, thế nhưng tình yêu này đã quá lớn để có thể từ bỏ"

5
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

"Tôi thật ghê tởm khi khiến cậu trở thành loại người giống tôi".