Giới Thiệu Truyện

Thế giới mới - Cập nhật Chương 10

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Tình hình là em mới lên 1 chap mới ạ, mà do lâu quá không gõ nó lại cứ lọng cọng. Cả nhà góp ý tiếp em với hihi