Giới Thiệu Truyện

Tình yêu tuổi 17 của bạn thế nào?

1
0

https://www.vietnovel.com/nhung-cau-truyen-nho/chuong-1.html Nếu được các bạn hãy gửi câu chuyện của mình để mình cảm thấy hay có ý tưởng liên kết thì sẽ tạo ra câu chuyện dựa trên chính bạn trải qua.