Giới Thiệu Truyện

Truyện cũ mà như mới

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mỗi năm ra vài chương nên truyện cũ cũng như mới á :v Nhưng năm nay sẽ cố gắng :D Dạo này bắt đầu có tạo hình nhân vật rồi, nhưng chả biết đăng ở đâu cho các bạn xem :c Cứ để từ từ tính vậy.