Truyện đã ra chương 3 rồ ạ! Mong mọi người ủng hộc em vơiz ạ!