Giới Thiệu Truyện

Truyện hắc ám lưu, cầu đánh giá, cầu đề cử

2
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Truyện càng về sau càng hắc, đảm bảo tam quan bất chính, hành động trái với luân thường đạo lí.

Main độc thân cẩu, tàn nhẫn, bá đạo cũng không kém phần não to, có điều não to là từng bước phát triển mới có, mới đầu tính toán có hạn nên bị hố không ít.

Khẳng định lại một lần nữa main tu vô tình đạo nên không có tình cảm và độc thân cẩu.