Giới Thiệu Truyện

Truyện rất ổn, văn phong tốt, mỗi ngày 1 chương

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Quần Long Tranh Bá

Nhất Túy Giải Thiên Sầu
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Bộ truyện được đầu tư rất kỹ, văn phong trau chuốt, sẽ ok ngay cả với bạn đọc khó tính