Giới Thiệu Truyện

Truyện sảng văn, có hệ thống, có người đẹp đồng hành. Có buff sức mạnh nhưng vừa phải và hợp lí

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Ai mê thể loại này thì nên xem. Cốt truyện có đầu tư. Câu chữ tớ cũng rất chau chuốt, dễ hiểu, dễ đọc. Đảm bảo sẽ không lãng phí thời gian của các bạn.