Giới Thiệu Truyện

Truyện Zombie Việt Nam

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Quỷ Xác Sống

Nguyễn Chí

đây là một bộ truyện mình viết về zombie thế giới ẩn (Việt Nam)