Giới Thiệu Truyện

tự rcm bản thân:((

0
2

mình có thử viết một câu chuyện , cố gắng không quá ảo ma canada nên mong mn có thể dừng lại đôi chút lướt qua thử xem. quên mất là mình chưa được duyệt nên nếu có mong mn ủng hộ