Giới Thiệu Truyện

Tuần sau mình sủi nhé!!!

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tuần sau mình có chút việc bận vậy nên không up chương mới đuợc, rút kinh nghiệm từ lần biến mất hai tháng kia vậy nên ngày mai mình sẽ up luôn chương của tuần sau cho đúng tiến độ.

À phải rồi, không biết có ai đọc mà thắc mắc tại sao lại lấy góc nhìn của Cô Ninh An thì mình lấy cho bớt ngược nhé truyện ngược thụ nên là... Àm, cách này làm cho bớt ngược đi chút chút. Thay vào đó đến thời điểm thích hợp thì mình sẽ tung phiên ngoài góc nhìn của Hàn Trạch Dương nhoa. Hic, yêu mọi nguời ❤