Giới Thiệu Truyện

Tui giới thiệu truyện này nha, tác phẩm đầu tay

1
0

Tác phẩm này nói về một câu chuyện tình yêu éo le, mà có ngôn có đam luôn nha. Không phải kiểu tổng tài đâu