Giới Thiệu Truyện

Tui lại ngoi lên để PR cho truyện

6
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Thanh Y Dao

Phương Nga
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Tre Sơ Kỳ

Tui thích PR truyện lắm, dù nó chưa hoàn hảo nhưng vẫn muốn được đọc và góp ý. Xem xét giúp tui với :3