Giới Thiệu Truyện

Tui lại ngoi lên để PR cho truyện

6
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Đỉnh Phong

Tui thích PR truyện lắm, dù nó chưa hoàn hảo nhưng vẫn muốn được đọc và góp ý. Xem xét giúp tui với :3