Giới Thiệu Truyện

Uehuehuehuehue

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Tôi ra chương mới đấy các bác ạ. Nhưng mà từ hôm qua mùng 1 tháng 4 cơ. XD