Giới Thiệu Truyện

ủng hộ truyện

0
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

dạo gần đây nổi hứng nên là đã viết một cuốn truyện. Mọi người vô đọc, ủng hộ, tym và nếu truyện không hay chỗ nào thì cứ cmt tại phần bình luận để mình sửa (thẳng thắn chỉ lỗi luôn nha). Lần đầu viết nên có lẽ truyện sẽ không hay, mong mọi người đừng ném đá. ^^