Giới Thiệu Truyện

Yandere yêu tôi

1
1

Tổng tài cấm dục,cao ngạo lãnh đạm trong lần gặp định mệnh bánh xe vận mệnh bắt đầu thay đổi