Góc Chém Gió

Ai biết ta không

0
1

Ta từ bên truyenyy + mangatool qua đây, định đăng truyện ta viết lên, nếu ai nhận ra thì cho ta xin cái ý kiến xem có nên thè cái lưỡi qua lếm bên này một cái hay không 😁