Góc Chém Gió

Ai khóc cho nỗi đau lày?!!

3
3
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Trời má ơi! Tui viết truyện trong Samsung Note rồi dán qua VO mà bữa trước đt tui bị ngâm nước xong h không sửa được đt, toang luôn huhu. 1 nồi dữ liệu của tuiiii😫😭😭