Góc Chém Gió

App này có đọc audio không ?

0
2

Vấn đề tui vừa tải app này , mà không biết app có hỗ trợ nghe truyện audio hay không ? Ngồi mày mò nãy giờ chưa tìm thấy . Xin cao nhân hãy chỉ giáo cho