Góc Chém Gió

Bao nhiêu tuổi mới được viết ạ?

0
5

Cho mình hỏi bao nhiêu tuổi trở lên mới được đăng ký tác giả ạ? Cảm ơn ạ.