Góc Chém Gió

BÍ 🥒🥒🥒 (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Đang bí ý tưởng quá đi, có tác nào viết truyện hiện đại khum, cho tui xin một vài câu nói ngầu lòi đi :>>>