Góc Chém Gió

Bới người ta tui viết tới chương thứ 10 rồi

0
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Vô Hạn

Oan Sắc
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Lần đầu trong cuộc đời tui viết được nhiều tới thế.

Dù hai chương gần đây làm tui phải đi mọ xem robot nó thiết kế thế nào với chả bộ quốc phòng có mấy ban ngành =.=

Nhưng tui vẫn viết ra chương thứ 10 rồi oh yeah !!!