Góc Chém Gió

Cần hỗ trợ

3
8

Giúp mình ngĩ đoạn giữa với: Sau khi các chiến binh luyện tập ở thần giới khoảng một thời gian các vị thần quyết định cho các chiến binh kết thúc luyện tập và trở về nhân giới.

  • khoá huấn luyện đã kết thúc nên bây giờ các con có thể trở về nhân giới rồi.

Các chiến binh hoàng đạo nói:

  • rõ thưa sư phụ!

sau đó vị thần bảo vệ thần giới mở cổng không gian đưa họ về nhân giới.

  • chào thần bảo vệ chúng tôi về nhân giới làm nhiệm đây sau khi xong nhiệm vụ chúng tôi sẽ quay lại.

-tạm biệt mọi người.

sau khi trở về nhân giới các chiến binh bắt đầu phiêu lưu và tìm tung tích của ma vương.