Góc Chém Gió

Câu chuyện đổi bìa

0
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Thật thì tôi cảm giác đổi bìa xong nó cứ sao ấy.

View tụt không phanh luôn à.....

Có ai giống tui honggg