Góc Chém Gió

chắc là pr trá hình

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

lúc viết xong chương 10 này mình bị ngộp kiến thức thật sự =)))), nói chung là tìm hiểu thế thôi chứ nếu mà thành công thì giờ đã có hoa bất tử rồi ;;w;;, nên có gì mọi người xí xóa cho. Chủ yếu là cho biết như z ớ. Mà mình tìm hiểu xong tìm được nhiều kiến thức mới lắm, nên có gì mình lồng vô cho mọi người cùng đọc với biết nha, tư liệu mình tìm từ trang Việt lẫn Anh với sách nội bộ trong trường mình nên có mấy cái không tiện kể ra được ~