Góc Chém Gió

Cho mình hỏi

1
2

Hello mọi người ! Mình mới là thành viên, ai có thể hướng dẫn mình cách làm bìa sách được hok ?