Góc Chém Gió

Cho xin ít ý tưởng đi mng

3
4

Đang nhẩm viết lách một bộ mà thấy trên wep k ai chuộng tiên hiệp, huyền huyễn... Chả lẽ viết về ty. Mà ty thì viết cái j, hai mấy mùa khoai sọ chưa biết tán gái chỉ bị gái lừa. Chả lẽ viết một bộ lms để tránh bị gái lừa, đại cương né sừng, nón xanh sinh tồn ký...