Góc Chém Gió

Chuyện Bình Luận

2
2

Bình luận trong truyện và ngoài truyện là sao ạ? cái nào có lợi với tác giả hơn ạ?