Góc Chém Gió

Có ai như tui không?!😅

3
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Trời! Chắc không ai như tui, có 1 số chương gọi là sau khi tui viết xong, cái ngó lại thì thấy mũi có hơi cay🤣

Thui đừng nói tui tự luyến, chắc tui hơi giàu cảm xúc tí thoy😂😂😂