Góc Chém Gió

Có ai viết chuyện phiêu lưu ko :))

2
2

Mình cũng đang viết truyện phiêu lưu mà kiến thức còn hạn chế. Mình mong có thể được đọc vài truyện để mở rộng kiến thức ( Mà ít tình cảm với xuyên không một chút)