Góc Chém Gió

• Cuộc sống thường ngày của hủ nữ ? • ( chính là ngày ngày cày đam🤣)

0
0

Không biết các bà thế nào chứ đã là một hủ nữ thì đương nhiên, cồn việc sẽ là... Cày đam rồi kkkk. Nhân tiện thì mấy bà có phim đam nào hay giới thiệu tui. Mấy nay có xem bộ đam Thái Lan, ta nói nó ngọt, ngọt, ngọt, rụng răng luôn á