Góc Chém Gió

👉💕👈 (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
0

Trời ơi ngồi viết một chương truyện nháp mà vẫn chưa xong, còn phải cắm đầu cho chương truyện khác -_- hối hận quá