Đăng ký bản quyền truyện

Ai có kinh nghiệm đăng ký bản quyền cho truyện không ạ? Nên tự đăng ký hay thông qua văn phòng luật sư?


Bình Luận