Góc Chém Gió

Dạo này mood tui đi đâu mất rồi 😭

0
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Lê Sơ Chi Mộng

Trứng Cá
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Khổ quá, chuyện là tui còn mấy scene là end truyện ấy mà viết mãi mãi chưa xong, còn bị tụt mood trầm trọng. Tui có nên tạm dừng lại để edit truyện lại từ đầu không mọi người 🌵