Góc Chém Gió

Đêm qua hú hồn

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Đêm qua sốt vật vã ra, không ngủ được, thế lại lờ đờ mở máy.

Thế méo nào thấy truyện tụt moẹ xuống top 12

Nói chung là hoảng, tụt huyết áp luôn.

Tụt y như cách mà truyện out top vậy

Bỏ mẹ rồi!

Sáng nay dậy thấy quay lại top 3, tim suýt nữa lên cơn.

Một ngày bất ổn😢