Góc Chém Gió

Điều buồn nhất.. ..

2
0

Điều buồn nhất là gì? Chẳng phải là em và anh vẫn còn là người yêu của nhau nhưng em dù có cô đơn đến rơi lệ, đau đớn đến nghẹn lòng cũng không nói với anh. Em thà chia sẻ với một người xa lạ cũng không tìm đến anh. Vì sao? .........???