Góc Chém Gió

Định danh tác giả

1
2

Mk đã đợi mòn mỏi 2-3 ngày để định danh tác giả. Mk muốn hỏi là định danh có cần thêm yêu cầu đặc biệt gì ko ạ?