Góc Chém Gió

Em ghét tôi lắm đúng không? Nếu như tôi làm cho em hận tôi thì em sẽ không ghét tôi nữa chứ...Hả?"

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Có chắc là hận rồi sẽ hết ghét không? Chưa chắc đâu à nha